За контакти:
ул. Искър, 9
София 1058
тел. (02) 8117 560, 8117 561,
8117 547, 8117 546
e-mail: acourt@bcci.bg
Web: www.mediation.bcci.bg

ЗА ЦЕНТЪРА

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ
към Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата

Центърът за медиация e създаден през 2005г. с подкрепата на Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие (USAID).

ЦЕЛИ

Центърът за медиация работи за осъществяване на следните цели:

 • Разрешаване на спорове чрез медиация.
 • Популяризиране на медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове.
 • Разрешаване на правни спорове и преодоляване на конфликти посредством други алтернативни способи.
 • Организиране на обучения по медиация, други алтернативни способи за разрешаване на спорове и управление на конфликти.

ЗАЩО ДА ОТНЕСЕМ СПОР ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕД ЦЕНТЪРА ЗА МЕДИАЦИЯ КЪМ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БТПП?

БТПП е най-голямата организация на българския бизнес, с най-дълга традиция в страната. Арбитражният съд към БТПП е утвърдена институция за извънсъдебно разрешаване на спорове чрез арбитраж, и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, с традиция от 109 години. Центърът за медиация е създаден въз основа на опита на арбитражния съд и на ноу-хау за провеждане на медиация, предадено в рамките на специални образователни програми и обучения, организирани от Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развиитие. Центърът разполага със специално обучени медиатори, с опит в алтернативното разрешаване на спорове.

ЗА КОНТАКТИ:

  Българска търговско-промишлена палата
  Център за медиация
  1058 София, ул. Искър, 9
  тел: (02) 8117 560, 8117 561,
  8117 547, 8117 546
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: acourt@bcci.bg
  Web: www.mediation.bcci.bg