ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

Във връзка с големия интерес към Програмата за обучение на медиатори, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) предлага на Вашето внимание две обучения по медиация, които ще се проведат в периода октомври-декември 2006г. Обученията се провеждат по програма за обучение на медиатори в три части, изготвена с подкрепата и експертното участие на български и чуждестранни консултанти на Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие, БТПП, представители на съдебната система и правната общност в България.

Целта на обучението е да Ви предостави необходимите знания и умения за упражняване на медиация. Програмата е изготвена в съответствие със стандартите за обучение на медиатори, приети от Министъра на правосъдието. След приключване на пълния цикъл курсове (Ниво 1, Ниво 2 и Практикум) ще получите удостоверение, което ще Ви позволи да бъдете регистрирани в Единния регистър на медиаторите.

Моля, прегледайте приложеното описание на обучението, за да получите повече информация за съдържанието и условията за участие и успешно завършване!

За да участвате в обучението по медиация, моля попълнете Формуляра за участие и го изпратете до Центъра по медиация на БТПП на e-mail: mediation@bcci.bg, или на факс: 987 32 09.

Крайният срок за подаване на формуляра е 29 септември 2006 г.

В случай, че подалите формуляр за участие в посочения срок надвишат възможния брой от 21 участници в обучение, с предимство ще бъдат включени кандидати с професионален опит в някоя от следните области: търговско право, управление на бизнес и нестопански организации, управление на проекти в бизнес сектора, неправителствения сектор и в държавната администрация, търговски отношения, психология, връзки с обществеността, човешки ресурси, обучения на персонала, международни отношения, както и с опит в преговорите и разрешаването на спорове. Преценката за опита се извършва въз основа на информацията, представена от Вас във Формулярите за участие.

В случай, че притежавате други квалификации и не попаднете в обявените две обучения, ще организираме за Вас обучение в най-краткия възможен срок, в което ще можете да се запишете с предимство.

Списъкът с участниците в двете есенни обучения ще бъде обявен на 4 октомври 2006г. на уеб-сайта на Центъра за медиация.

Дати и такси за обученията:

Курс Нива Дати

Такса за участие

Обучение 1 Ниво 1 20 – 22 Октомври

650 лв.  с ДДС
За цялата програма
(3 курса)

Ниво 2 10 – 12 Ноември
Практикум 24 – 26 Ноември
Обучение 2 Ниво 1 27 – 29 Октомври
Ниво 2 17 –19 Ноември
Практикум 8 –10 Декември

Отстъпки:

30 лв. отстъпка за:

  • Представители на членовете на БТПП и на съветите на БТПП,
  • Служители в системата на палатите,
  • Повече от един представител на една организация.

Начин на плащане:

  • По банков път:

IBAN: BG17 BFTB 7630 1000 3081 19 
BIC: BFTBBGSF
БУЛБАНК АД

  • На касата на БТПП, ул. Искър 9.

Срок за плащане: От 4 до 10 октомври 2006г. (След обяваване на списъка с участниците. )

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Публикувани са и в сайта на Центъра за медиация: www.mediation.bcci.bg.